ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

PrevNext

ข่าวประกวดราคา

PrevNext

กิจกรรมเด่น อบต.นางาม

06 ธ.ค. 2561 08:49 - นายธวัชชัย คำหาญ

 

 โครงการ หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
23 พ.ค. 2561 07:59 - Super User
ประมวลภาพการบริการนอกสถานที่การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมวลภาพการบริการนอกสถานที่การจัดเก็บภาษี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
19 ธ.ค. 2560 03:47 - Super User
กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 08:22 - Super User
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ในเขตตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 07:53 - Super User
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัด กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 07:00 - Super User
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง ด้าน EQ IQ EF

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
15 ธ.ค. 2560 04:16 - Super User
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางาม ประจำปี 2560

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
15 ธ.ค. 2560 03:54 - Super User
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม

โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม ประจำปี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 ธ.ค. 2560 09:22 - Super User
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อสาธารณชน

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อสาธารณชน

 

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 ธ.ค. 2560 09:09 - Super User
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

กระทรวงมหาดไทยDLA NKP LOA   NKP PO   NKP

สังคมออนไลน์

facebook