ระบบบริการพื้นฐาน

 

          การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนลูกรัง

          การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  2,513   ครัวเรือน  

          การประปา

มีระบบประปาบาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน  

          โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 26 แห่ง  กระจายในพื้นที่ตำบลนางาม

           ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร ตั้งอยู่ ในตัวอำเภอเรณูนคร   ห่างจากตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร