โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลเด็กเล็ก ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ได้จัดกับกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลเด็กเล็ก ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง   ในวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการดูและเด็กทางด้านสุขภาพช่องปากและฟัน และการแปลงฟันเด็กที่ถูกวิธี ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

bt (2)bt (3)bt (5)bt (7)bt (14)bt (17)bt (24)bt (25)bt (26)bt (30)bt (32)bt (33)