โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลนางาม  ณ วัดนายอภิรมย์ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

cm (1)cm (5)cm (10)cm (12)cm (13)cm (14)cm (20)cm (24)cm (31)cm (35)cm (37)cm (39)cm (42)cm (50)cm (57)cm (69)cm (76)cm (86)cm (91)cm (92)cm (97)