โครงการท้องถิ่นรักน้ำรักป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ ท้องถิ่นรักน้ำรักป่า ณ บริเวณห้วยคำต้อน 

หมู่ 13 ตำบลนางาม  ร่วมกับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนางาม ในวันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561

lwlf (1)lwlf (4)lwlf (8)lwlf (9)lwlf (11)lwlf (16)lwlf (20)lwlf (24)lwlf (26)lwlf (12)lwlf (30)