ประมวลภาพการบริการนอกสถานที่การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561

********************************************************************************************

องค์การ์บริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ บริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มออกให้บริการตั้งแต่ เดือน มกราคม เป็นต้นมา 

 outservice tax 61 1

outservice tax 61 2