หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

 
 
นางธัญชนก เบ็ญระเหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (089-5695063)
 
 
01
 
 
 01  04  02
 
 05  03