ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 

เลขที่ 230 หมู่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-057115  โทรสาร 042-057115

- Website = www.nangam.go.th 

- FACEBOOK  = https://www.facebook.com/nangamrenu

E-Mail = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม = 082-8452352

เบอร์โทรศัพท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม = 089-5695063