ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

PrevNext

ข่าวประกวดราคา

PrevNext

กิจกรรมเด่น อบต.นางาม

21 มิ.ย. 2562 05:37 - Super User
โครงการเวทีประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 4 ปี เป็นแผนพัฒนาตำบล 5 ปี

 

 

โครงการเวทีประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 06:32 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 04:27 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 04:10 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์  

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 03:33 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม  

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 03:00 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:49 - นายธวัชชัย คำหาญ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:30 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจิดอาสา 2561

โครงการจิดอาสา

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:17 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการกีฬาสีศูนย์เด็กสัมพันธ์ 2561

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:03 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม  [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...

สังคมออนไลน์

facebook

บริการประชาชน

parcelM public guide data center

HRDP Q&A data download

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ