Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

IMG 1961 resize

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดโครงการรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 โดยมีนายทรงกลด อินทรกนก นายอำเภอเรณูนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายพรมรินทร์ บุญก้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 300 คน จัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

 

followme1